Plecak Awaryjny Wolontariusza

Bezpieczeństwo własne stawiamy na pierwszym miejscu, bezpieczni możemy pomagać.

Plecak Awaryjny Wolontariusza to indywidualnie komponowany zestaw niezbędnych przedmiotów, do zachowania życia i zdrowia wolontariuszy pomocy humanitarnej.

W doborze wyposażenia kierujemy się następującymi kryteriami:

  • Kraj lub region świata, w którym odbywa się misja humanitarna,
  • Indywidualne potrzeby wolontariuszy, uwzględniające ich płeć oraz wiek.

 

Indywidualnie skomponowany zestaw powinien zawierać przedmioty, zaspakajające podstawowe potrzeby życiowe człowieka. A są to: zdrowie, bezpieczeństwo, woda, jedzenie, schronienie, ogień.

Powierz nam swoje potrzeby, a my stworzymy dedykowany Waszej organizacji Plecak Awaryjny Wolontariusza pomocy humanitarnej, opatrzony indywidualnym logotypem.

Napisz do nas, my zajmiemy się resztą: 17@the17bag.com